Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Ön-kayıt Başvuru İlanı (2019 dönemi)


2019 Bahar Döneminde Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı Kurul kararında belirtilen ve öğretmenliğe kaynaklık eden lisans programları ve kontenjanlar dahilinde Uşak Üniversitesi 3. ve 4.sınıfta öğrenim gören öğrenciler için 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında ön kayıt başvuruları online (Kayıt İşlemleri > Ön Başvuru) olarak alınacaktır.

Başvuru sayısının açılan kontenjanın üzerinde olması durumunda, öğrencilerin programa yerleştirilmesinde, lisans genel akademik başarı puan ortalamalarının üstünlüğü esas alınıp buna göre sıralama yapılacaktır. Puan eşitliği olması durumunda son dönem başarı puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları ret edilecektir.

Uşak Üniversitesi 3. ve 4.Sınıf Öğrecilerinin 2019 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı İçin Başvuru Yapabileceği Lisans Programları ve Kontenjanlar
Atamaya Esas Branş Yüksek Öğretim Programı/Fakülte Kontenjan
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 40
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 40
Tarih Tarih Bölümü 48
Coğrafya Coğrafya Bölümü 48
Felsefe Sosyoloji Bölümü 48
Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Bilimleri Fakültesi 48
Biyoloji Biyoloji Bölümü/ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 32
Matematik Matematik Bölümü 32
Toplam 336

Formasyon Eğitimi 2019 Bahar dönemi ve 2019 Güz dönemi olarak devam edecektir.

ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ 04-08 Şubat 2019
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Açıklanma Tarihi 08 Şubat 2019
Kesin Kayıt Tarihleri 11-15 Şubat 2019

Detaylara bu dosyadan ulaşabilirsiniz: İndir

İletişim: formasyon@usak.edu.tr