2019 Pedagojik Formasyon Sınıf Listeleri


Türk Dili ve Edebiyatı: İndir

Çağdaş Türk Lehçeleri: İndir

Tarih: İndir

Coğrafya: İndir

Sosyoloji: İndir

Spor Bilimleri: İndir

Karma Sayısal: İndir